Blog – Wave after wave

"Wat heb je van die hele periode geleerd voor jezelf?", vraagt Humberto Tan aan Mr. Probz in het televisieprogramma RTL Late Night. Mr. Probz is een Nederlandse zanger uit de hip-hop scene, die een bewogen jeugd heeft gehad. Hij antwoordt: "Dat ik gewoon heel goed naar mijn intuïtie moet luisteren". Ik merk dat zijn antwoord mij raakt en ik leg de chips naast mij neer. Hij voegt er aan toe, dat "hoe erg dat je denkt dat is iets, het altijd erger kan". Na dit antwoord legt Humberto een link met het moment dat Mr. Probz in 2010 vanuit het niets in zijn buik werd neergeschoten.

"Heb je zelfs op dat soort momenten dat je denkt 'het kan erger'?", vraagt Humberto.. En dan komt er een verrassend antwoord van Mr. Probz. "Nou het moment zelf was ik niet eens bezig met hoe erg het was. Het enige wat ik voelde eigenlijk was gewoon schaamte, dat ik niet alle kansen heb benut, die op mijn pad werden gegooid zeg maar. Enne dat gevoel wou ik gewoon nooit meer voelen. En daarna ben ik eigenlijk gewoon 500% of 1000% harder gaan werken."

Op het ogenblik dat Mr. Probz op de grond lag, ging zijn leven als een flits aan hem voorbij. Hij voelde zich beschaamd, omdat hij niet had gedaan waartoe hij was geroepen. De zingevingstherapie, die door Viktor Frankl is ontwikkeld, kent deze spirituele component. Eenvoudig gezegd betekent dit, dat ieder mens een unieke roeping heeft om iets moois aan de wereld bij te dragen. Aan het einde, of bijna einde zoals bij Mr. Probz, van ons leven schouwen we ons leven en dan weten weer waartoe we hier op aarde zijn (geweest). Het antwoord van Mr. Probz is een prachtige illustratie hiervan.

Helaas Humberto Tan begrijpt de diepte van het antwoord van Mr. Probz niet en vraagt door. "Hoe zo schaamte?". Mr Probz zegt "Dat is een beetje moeilijk zo kort uit te leggen". Spirituele ervaringen zijn moeilijk onder woorden te brengen. Toch doet Mr. Probz een poging "Het licht ging uit bij wijze van. Enne ja, ik had het me gewoon heel anders voorgesteld en ik voelde gewoon de schaamte. En ik denk nou. Stel je voor ik kom nu voor mijn Maker te staan. Hoe ga ik dan uitleggen dat alle kansen die ik heb gekregen, gewoon dat ik die niet heb benut."Het worden neergeschoten was voor Mr. Probz een spirituele ervaring die hem bewust maakte van zijn roeping: muziek maken die vele mensen raakt.

Soms zijn er ingrijpende levensgebeurtenissen nodig die ons op ons pad zetten. Het leven nodigt ons iedere keer uit, soms met een krachtige stem en soms al fluisterend, om te doen wat wij als geen ander mens kunnen bedragen . Wij worden gevraagd om kracht uit onszelf te putten om dan de moedige stappen te zetten. In zijn megahit Wave after Wave verwoordt Mr. Probz hoe het meebewegen op de stroom van het leven aanvoelt. "My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around. Slowly drifting. Drifting away, wave after wave."

Ellen van Son
Zingevingstherapeute

25 oktober 2014