Logotherapie

Viktor Frankl was een Weense psychiater en neuroloog die een therapeutische benadering gericht op het leven betekenis geven heeft ontwikkeld. Hij noemde zijn therapie ‘Logotherapie’. Het woord Logos betekent bij Frankl enerzijds ‘De allesomvattende wereld scheppende kracht’ en anderzijds ‘zin’ in de samenhang met het woord therapie. De logotherapie heeft als grondgedachte dat de mens zichzelf en zijn bestaan in een zinvol verband wil begrijpen.

De logotherapie is een systematische vorm van psychotherapie die op drie pijlers berust

  • Ieder mens beschikt over een mate van keuzevrijheid.
  • Ieder mens heeft het verlangen om van betekenis voor anderen te zijn.
  • Het leven heeft onder alle omstandigheden zin.

De logotherapie is in het bedrijfsleven goed te gebruiken bij stagnerende teams of afdelingen, zodat mensen weer beter met elkaar leren communiceren en samenwerken.

Zingeving & Werk

Als geestelijk begeleider heb ik me gespecialiseerd in zingevingsvragen die met het werk te maken hebben. Ik begeleid mensen die:

  • zijn vastgelopen in hun werk (overspannenheid, burn-out of arbeidsconflict).
  • bij vlagen gevoelens van 'nergens zin meer in' hebben.
  • zich zonder aanwijsbare reden innerlijk opgejaagd voelen.
  • voortdurend in 'de vijfde versnelling' leven.
  • een belangrijke keuze in hun leven niet kunnen of durven te maken.
  • op zoek naar een innerlijk anker voor toekomstige belangrijke keuzes.
  • zichzelf de vraag stellen wat hun levensdoel is.

Heb je een andere vraag of woon je ver weg? In mijn netwerk van collega's (de beroepsvereniging NeVeZi)  kan ik een geschikte therapeut voor je zoeken.

Lezing & Workshop

In de afgelopen jaren heb ik verschillende lezingen gegeven en workshops verzorgd over verschillende onderwerpen (o.a. wat is mijn levensdoel? of optimistisch blijven bij tegenslag).

Mijn insteek bij een lezing of workshop is praktisch. Daarbij zet ik een vaak gehoorde zingevingsvraag centraal. Vanuit mijn opleidingen en praktijkervaringen laat ik in de lezing een waaier van antwoorden op de centrale vraag zien. Ongetwijfeld zit er een antwoord bij dat je aanspreekt en waarmee je verder kunt.

De eerste komende lezing is een inleidende lezing over Logotherapie op de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Meer informatie vind je hier.

Bezinningsreis naar Bonaire

Hanne van Everdink studeerde, net als ik, Zingeving & Spiritualiteit. Ondanks de verschillende manieren waarop wij zingevingstherapie in ons werk centraal stellen, is er een overlap in de wijze waarop wij mensen begeleiden. Wij denken dat deze overeenkomsten een leidraad vormen die voor anderen waardevol kan zijn. Onze methodiek, getoetst in de praktijk, hebben wij onlangs samengebracht en vormgegeven in een bezinningstocht. op het schitterende natuureiland Bonaire, de woonplaats van Hanne.

Het kleurrijke en grotendeels nog ongerepte natuureiland Bonaire vormt in zeven dagen tijd het decor voor een bijzondere tocht; een ontmoeting met jezelf. We reizen tien dagdelen lang over dit tropische eiland en doen bijzondere plekken aan waar je vanaf een afstand naar leven, werk en relaties kunt kijken. Je stapt uit de kloktijd en je verbeelding krijgt de ruimte. Wij verwelkomen jou dan ook graag in augustus 2018 op onze volgende bezinningsreis op het zonnige Bonaire.

Jaarprogramma Project 24

Veel maatschappelijke problemen kunnen niet worden opgelost door één organisatie, terwijl veel medewerkers juist een stuk zin ervaren in het bijdragen aan de oplossing van zulke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de circulaire economie. PROJECT24 biedt ondernemende werknemers, met verschillende achtergronden, de mogelijkheid om uiteenlopende invalshoeken te delen zodat er nieuwe inzichten ontstaan die voor een doorbraak kunnen zorgen.

Mensen met andere kennis - maar met dezelfde drive om patronen te doorbreken- komen elkaar tegen. Samenwerken met PROJECT24 geeft energie en het is leerzaam. Werken vanuit een andere rol dan de dagelijkse routine biedt een spiegel voor reflectie. Het ontwikkelingsprogramma van PROJECT24 biedt daarnaast de mogelijkheid tot persoonlijke verdieping.

PROJECT24 is een project voor iedereen. Iedere werknemer, kan los van zijn organisatie, meedoen.

Academie voor Geesteswetenschappen

Aan de voorloper van de Academie voor Geesteswetenschappen volgde ik mijn studie 'Zingeving & Spiritualiteit'. De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt (beroeps)onderwijs op HBO-niveau op het gebied van spiritualiteit & zingeving, energetische therapie & transpersoonlijke psychologie, verlies-, rouw- en stervensbegeleiding. Ze put daarvoor uit oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met ruime aandacht voor mystiek en esoterie. In het onderwijs is veel ruimte voor de wisselwerking tussen studie en innerlijke groei. Wij nemen het hele palet van de menselijke ervaring serieus, onderzoeken wat de wijsheidstradities ons hierover kunnen leren en hoe we deze kennis werkzaam kunnen maken in leven en beroep.

Na mijn studie aan deze Academie volgde ik ruim drie jaar de opleiding Logotherapie aan het Viktor Frankl Instituut in Wenen. Deze kennis mag ik als docent Logotherapie nu aan de studenten van de Academie voor Geesteswetenschappen overdragen.