Logotherapie

Logotherapie is een vorm van psychotherapie waarin zingeving centraal staat. De logotherapie is ontwikkeld door de Weense neuroloog en psychiater Viktor Frankl (1905-1997), die als Jood vier concentratiekampen overleefde. Hij schreef hierover het aangrijpende boek 'De zin van het bestaan'.

Nederland staat zingevingstherapie in tegenstelling tot Duitsland en Oostenrijk nog in de kinderschoenen. Na mijn opleiding Zingeving en Spiritualiteit aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht heb ik een drie jarige verdiepende opleiding in Wenen gevolgd (www.franklzentrum.org). De toonaangevende therapie daar op het gebied van zingeving is de logotherapie. Deze therapie gebruik ik in mijn praktijk voor zin- en levensvragen.

Het uitgangspunt van de logotherapie is dat in ieder mens het diep gewortelde verlangen aanwezig is om voor iemand of voor iets goed te zijn. Een partner, een familielid, een organisatie of een idee. Dat verlangen heet in de logotherapie 'de wil-tot-betekenis'. Bij het realiseren van onze wil-tot-betekenis streven we naar het uitvoeren van zinvolle dingen die wij aan anderen kunnen geven en zinvolle dingen die wij van anderen mogen ontvangen (werk, familie, vrijetijdsbesteding, genieten van de natuur, kunst en muziek). De logotherapie ziet ieder mens als eenmalig en uniek. We hebben allemaal unieke talenten, die we kunnen benutten (onze vrije keuze!) om van betekenis voor anderen en onszelf te zijn.

Logotherapie wordt gedoceerd aan het Viktor Frankl Centrum in Wenen (www.franklzentrum.org) en kent inmiddels toepassingen in het onderwijs in Oostenrijk en Duitsland (Logop├Ądagogie) en het bedrijfsleven (Stephen Covey, die de zeven eigenschappen van effectief leiderschap schreef, was ge├»nspireerd door Viktor Frankl).