De sociologie spreekt

Sociologie is de wetenschap die de sociale relaties tussen mensen bestudeert. In het bijzonder staan daarbij de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van de samenleving centraal. in de vorige eeuw hebben de grote religieuze en economische verhalen (denk bijvoorbeeld aan het christendom of het marxisme) waarde voor steeds minder mensen. Toch hebben mensen en ook samenlevingen behoefte aan kaders voor zingeving. Daarom is zingeving ook een studieonderwerp binnen het vakgebied van de sociologie.

Een overzicht

Roy Baumeister

Zingeving volgens Roy Baumeister

De toonaangevende psycholoog Roy Baumeister trekt in zijn boek 'Meanings of Life' op basis van onderzoek de conclusie dat jij en ik vier behoeften hebben om zin aan ons leven en handelen te geven. Dit zijn:

Hij noemt deze vier behoeften 'the existential shopping list'.